Psycho Praktijk Marianne Koster

VGCt

 

BIG register3
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP

 • Traumaverwerking, zowel eenmalig als langdurig of complexe traumaproblematiek
 • Angsten, paniekgevoelens, hyperventilatie, piekeren.
 • Faalangst, onzekerheid, pesten, negatief zelfbeeld.
 • Stemmingsproblemen: somberheid, stemmingsschommelingen, eenzaamheid, schuldgevoel.
 • Dwanghandelingen, dwanggedachtes.
 • Omgaan met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, moeheid of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden.
 • Nare gedachten die uw leven beheersen
 • Assertiviteitsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Verwerkingsproblemen door ziekte, rouw of verlies van een naaste
 • Vragen over ADHD, AUtisme SPectrum Stoornis, verstandelijke beperking.
 • Leren leven met een chronische aandoening of beperking
 • Psychologische behandeling van volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen met psychische problemen en/of gedragsproblemen.
 • Psycho-diagnostisch onderzoek, intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, diagnostiek op schoolkeuze en niveaubepaling.
 • Supervisie voor GZ-psychologen i.o.

VGCt

 

BIG register2
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP