Psycho Praktijk Marianne Koster

VGCt

 

BIG register3
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP

 

Een psychologisch consult of supervisie duurt ongeveer 45 minuten en kost €95,-- (voor niet-verzekerde zorg).
Afhankelijk van de aard, ernst en complexiteit van de problematiek worden de gesprekken vergoed via de basisverzekering (o.a. aanpassingsstoornis, rouw, relatieproblematiek en arbeid gerelateerde problematiek zijn uitgesloten). Soms is ook uw werkgever bereid om de kosten voor de gesprekken te vergoeden.

Wilt u in aanmerking komen voor de vergoeding door uw zorgverzekering, dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Volgens bepaalde criteria zal die een inschatting maken of u in aanmerking komt voor psychologische hulp volgens de Generalistische Basiszorg GGZ of dat u door uw huisarts / POH GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts) behandeld kunt worden. Is het zo dat uw klachten passen binnen de vastgelegde richtlijnen dan zal ik samen met u het zorgpakket bepalen aan de hand van de gestelde diagnose. Afhankelijk van de diagnose, ernst van de problematiek, complexiteit en de duur kunt u ingedeeld worden in een van de volgende zorgpakketen:
- Onvolledig behandeltraject (120 minuten) 
- Kort (circa 4-5 gesprekken van 45 minuten) 
- Middel (circa 6 - 8 gesprekken 45minuten) 
- Intensief (circa 9 -12 gesprekken van 45minuten) Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract (zie elders op deze site)  zodat ik bij hen de behandeling rechtstreeks kan declareren.
Met die zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb, kan de eigen bijdrage soms oplopen tot 45 euro per consult.
De gesprekken worden verrekend met uw eigenrisico (verplicht€385,-).

Wanneer de gesprekken volgens de Generalistische Basiszorg GGZ niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar (OVP=Onverzekerd product), dan krijgt u van mij een nota na het gesprek, met het verzoek die voor de volgende afspraak te voldoen.

Ik heb geen contract met de gemeente. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling van kinderen en jongeren in mijn praktijk voor uw eigen rekening zijn.

Wanneer u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) hebt afgezegd ben ik niet meer in de gelegenheid iemand anders op dat tijdstip in te plannen en ben ik helaas genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen (95 euro voor 45 minuten). Ook bij overmacht.
Deze kosten worden niet door de verzekering vergoed. U dient de nota voldaan te hebben voor onze volgende afspraak.

Ik heb een contract met de volgende verzekeraars:

Zilveren Kruis Achmea

ENO

Caresque

ONVZ

ASR

VGZ

CZ

DSW

Z&Z

Zilveren Kruis Salland zorgverzekeringen Aevitae ONVZ ASR Unive CZ DSW Zorg en zekerheid
De Friesland Holland Zorg Care4live VVAA DItzo Zekur Nationale Nederlanden Stad Holland AZVZ
Interpolis     Jaaah   VGZ OHRA In Twente ZEM
FBTO         IZZ    SZVK  
Ziezo         Zorgzaam verzekerd      
Pro life         MVJP      
          IZA      
          UMC      

VGCt

 

BIG register2
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP