Psycho Praktijk Marianne Koster

VGCt

 

BIG register3
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP

 

Een psychologisch consult of supervisie duurt ongeveer 45 minuten en kost €90,-- (voor niet-verzerde zorg).
Afhankelijk van de aard, ernst en complexiteit van de problematiek worden de gesprekken vergoed via de basisverzekering (o.a. aanpassingsstoornis, rouw, relatieproblematiek en arbeid gerelateerde problematiek zijn uitgesloten). Soms is ook uw werkgever geneigd om de kosten voor de gesprekken te vergoeden.

Wilt u in aanmerking komen voor de vergoeding door uw zorgverzekering, dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Volgens bepaalde criteria zal die een inschatting maken of u in aanmerking komt voor psychologische hulp volgens de Generalistische Basiszorg GGZ of dat u door uw huisarts / POH GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts) behandeld kunt worden. Is het zo dat uw klachten passen binnen de vastgelegde richtlijnen dan zal ik samen met u het zorgpakket bepalen aan de hand van de gestelde diagnose. Afhankelijk van de diagnose, ernst van de problematiek, complexiteit en de duur kunt u ingedeeld worden in een van de volgende zorgpakketen:
- Onvolledig behandeltraject (120 minuten) NZa tarief €198,88
- Kort (circa 4-5 gesprekken van 45 minuten) NZa tarief €487.26
- Middel (circa 6 - 8 gesprekken 45minuten) NZa tarief €830,23
- Intensief (circa 9 -12 gesprekken van 45minuten) Nza tarief €1301,85

Wanneer u de behandeling tussentijds afbreekt kan alleen het totale pakket bij u zorgverzekeraar worden gedeclareerd en zal worden verrekend met uw eigen risico.

Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract (zie elders op deze site)  zodat ik bij hen de behandeling rechtstreeks kan declareren.
Met die zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb, kan de eigen bijdrage soms oplopen tot 45 euro per consult.
De gesprekken worden verrekend met uw eigenrisico (verplicht€385,-).

Wanneer de gesprekken volgens de Generalistische Basiszorg GGZ niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar (OVP=Onverzekerd product), dan krijgt u van mij een nota na het gesprek, met het verzoek die voor de volgende afspraak te voldoen.

Ik heb geen contract met de gemeente. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling van kidneren en jongeren in mijn praktijk voor uw eigen rekening zijn.

Wanneer u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) hebt afgezegd ben ik niet meer in de gelegenheid iemand anders op dat tijdstip in te plannen en ben ik helaas genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen (90 euro voor 45 minuten). Ook bij overmacht.
Deze kosten worden niet door de verzekering vergoed. U dient de nota voldaan te hebben voor onze volgende afspraak.

Ik heb een contract met de volgende verzekeraars:

Zilveren Kruis Achmea

Avero Achmea

Menzis

Multizorg

ASR

VGZ

CZ

DSW

Zilveren Kruis Caresco Menzis ONVZ Beter dichtbij VGZ CZ DSW
OZF IAK Anderzorg VVAA DItzo UMC DeltaLloyd Stad Holland
Interpolis Aevitae Azivo PNO Turien IZZ OHRA Label in Twente
FBTO Turien   Amersfoortse Caresco IZA    
      ENO IAK Aevitae    
      Salland/ Direct zorg Aevitae Caresco    
      Holland Zorg        
      ASR (zie sublabels)        

VGCt

 

BIG register2
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP