Psycho Praktijk Marianne Koster

VGCt

 

BIG register3
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP

Deze zijn vastgelegd in de Beroepscode van het NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gz-Psychologen)
De Beroepscode is in het belang van de cliënt en de psycholoog. De gedragsregels in de Beroepscode maken het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Hieronder vindt u de link:
http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/01/Klachtenreglement-NVGzP.pdf

VGCt

 

BIG register2
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP