Psycho Praktijk Marianne Koster

VGCt

 

BIG register3
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP

Bij afsluiting van de behandeling informeer ik de verwijzer kort schriftelijk over het verloop en het resultaat van de behandeling, tenzij u hiertegen bezwaar heeft. Als de behandeling wordt afgesloten omdat doorverwijzing nodig is dan zal ik dit met u en uw huisarts kortsluiten.
Indien u, in het kader van ROM (Routine Outcoming Monitoring),  voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst hebt ingevuld m.b.t. uw klachten, zal u dat bij afsluiting opnieuw gevraagd worden te doen. Zo kan het effect van de behandeling mede inzichtelijk worden gemaakt.

VGCt

 

BIG register2
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP